Władze Spółki

Władze Spółki

Zarząd

Prezes Zarządu Andrzej Piecuch

Andrzej S. Piecuch - Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta, a następnie pracownik Kombinatu Budowlano-Montażowego „Budomont” w Chorzowie, w którym zakończył pracę w randze zastępcy Dyrektora ds. Środków Produkcji. Dyrektor Górniczy (funkcyjny tytuł nadany dożywotnio przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki — obecnie Ministerstwo Gospodarki). Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego. Członek rad nadzorczych kilku spółek z branży bankowej i finansowej. Członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Jeden z fundatorów Fundacji „Powiatowe Dzieci”. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Odznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Władze Spółki

Zarząd

Prezes Zarządu Andrzej Piecuch

Andrzej S. Piecuch - Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta, a następnie pracownik Kombinatu Budowlano-Montażowego „Budomont” w Chorzowie, w którym zakończył pracę w randze zastępcy Dyrektora ds. Środków Produkcji. Dyrektor Górniczy (funkcyjny tytuł nadany dożywotnio przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki — obecnie Ministerstwo Gospodarki). Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego. Członek rad nadzorczych kilku spółek z branży bankowej i finansowej. Członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Jeden z fundatorów Fundacji „Powiatowe Dzieci”. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Odznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym HPR-4. Od 1987 do 1989 pracownik Zakładów Chemicznych STREM. Od 1989 Dyrektor Zakładu, a obecnie Wiceprezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego. Członek Rad Nadzorczych kilku podmiotów gospodarczych.

 

Wiceprezes Mirosław Szarawarski
Wiceprezes Mirosław Szarawarski

Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym HPR-4. Od 1987 do 1989 pracownik Zakładów Chemicznych STREM. Od 1989 Dyrektor Zakładu, a obecnie Wiceprezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego. Członek Rad Nadzorczych kilku podmiotów gospodarczych.

 

Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Przewodniczący RN - Beata Surmańska

Od 1998 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu  Spółki Ekoset Direct Investment spółka z o.o. oraz  od  2007 jest Prezesem Zarządu Spółki ALMAR Spółka z o.o.. Posiada 20-letnie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w podmiotach z branży finansowej. Jest ekspertem w zakresie finansów i zarządzania, bankowości, ubezpieczeń majątkowych oraz organizowania finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Od 2006 r. jest sekretarzem w Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach gdzie zarządza pracą sądu oraz jego finansami. Absolwentka Wydziału Zarządzania  Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im W. Korfantego w Katowicach. Posiada liczne certyfikaty z ukończonych szkoleń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych oraz dotacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z Funduszy UE.

Przewodniczący RN - Beata Surmańska

Od 1998 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu  Spółki Ekoset Direct Investment spółka z o.o. oraz  od  2007 jest Prezesem Zarządu Spółki ALMAR Spółka z o.o.. Posiada 20-letnie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w podmiotach z branży finansowej. Jest ekspertem w zakresie finansów i zarządzania, bankowości, ubezpieczeń majątkowych oraz organizowania finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Od 2006 r. jest sekretarzem w Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach gdzie zarządza pracą sądu oraz jego finansami. Absolwentka Wydziału Zarządzania  Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im W. Korfantego w Katowicach. Posiada liczne certyfikaty z ukończonych szkoleń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych oraz dotacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z Funduszy UE.

Członek RN - Maciej Nowak

Od 2007 roku związany z branżą finansową i inwestycyjną. Swoją karierę zaczynał w 2007 roku w grupie kapitałowej Premium Financial S.A. Później, przez 5 lat związany z Getin Noble Bankiem, gdzie pracował w departamentach klientów korporacyjnych na stanowiskach managerskich. W kolejnym okresie zasiadał także w zarządach Regionalnego Funduszu Hipotecznego Sp.z.o.o. oraz Public Shell Advisory S.A., gdzie odpowiadał za rozwój sieci sprzedaży oraz relacje inwestorskie. Obecnie jest Prezesem Zarządu Road Studio S.A. oraz Członkiem Zarządu Tovildo Investment S.A. Ukończył Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Ekonomię na Wyższej Szkole Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu.

Członek Rady Nadzorczej Maciej Nowak
Członek Rady Nadzorczej Maciej Nowak

Członek RN - Maciej Nowak

Od 2007 roku związany z branżą finansową i inwestycyjną. Swoją karierę zaczynał w 2007 roku w grupie kapitałowej Premium Financial S.A. Później, przez 5 lat związany z Getin Noble Bankiem, gdzie pracował w departamentach klientów korporacyjnych na stanowiskach managerskich. W kolejnym okresie zasiadał także w zarządach Regionalnego Funduszu Hipotecznego Sp.z.o.o. oraz Public Shell Advisory S.A., gdzie odpowiadał za rozwój sieci sprzedaży oraz relacje inwestorskie. Obecnie jest Prezesem Zarządu Road Studio S.A. oraz Członkiem Zarządu Tovildo Investment S.A. Ukończył Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Ekonomię na Wyższej Szkole Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu.

Członek RN - Tomasz Piecuch

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oraz studium Management and Marketing.
Z Ekopolem Górnośląskim Holding SA związany jest od wielu lat jako Doradca Zarządu ds. IT oraz współtwórca technologii Mikrostacje.pl. Wiedzę informatyczną zdobył kończąc wiele szkoleń m.in. Microsoft, Vmware, Dell Storage, Veeam czy Data Domain, uzyskując szereg certyfikatów. Interesuje się nowymi technologiami oraz zarządzaniem. Dodatkowo, poza EGH SA jest również administratorem IT w wielu dużych podmiotach gospodarczych oraz inwestorem spółek międzynarodowych.

Członek RN - Tomasz Piecuch

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oraz studium Management and Marketing.
Z Ekopolem Górnośląskim Holding SA związany jest od wielu lat jako Doradca Zarządu ds. IT oraz współtwórca technologii Mikrostacje.pl. Wiedzę informatyczną zdobył kończąc wiele szkoleń m.in. Microsoft, Vmware, Dell Storage, Veeam czy Data Domain, uzyskując szereg certyfikatów. Interesuje się nowymi technologiami oraz zarządzaniem. Dodatkowo, poza EGH SA jest również administratorem IT w wielu dużych podmiotach gospodarczych oraz inwestorem spółek międzynarodowych.

Członek RN - Mirosław Skuza

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął 1982 r. w Kombinacie Koksochemicznym „Zabrze” w Zakładzie Remontowo-Budowlanym od stanowiska fizycznego do Głównego Specjalisty ds. Remontowo-Budowlanych. Od 2001 w P.P.H.U. „REM-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Budowlanych. Od 2015 w „ZREM-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektor Remontów Budowlanych. Zainteresowania: sport, motoryzacja, komputery.

Członek RN - Mirosław Skuza

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął 1982 r. w Kombinacie Koksochemicznym „Zabrze” w Zakładzie Remontowo-Budowlanym od stanowiska fizycznego do Głównego Specjalisty ds. Remontowo-Budowlanych. Od 2001 w P.P.H.U. „REM-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Budowlanych. Od 2015 w „ZREM-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektor Remontów Budowlanych. Zainteresowania: sport, motoryzacja, komputery.

Członek RN - Jakub Szymański

Absolwent  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu prawa finansowego. W czasie studiów odbył na roczne stypendium na uniwersytecie  Jean Moulin – Lyon 3 w Paryżu. Od 1994 jest aktywnym graczem na światowych rynkach finansowych, pozostaje również udziałowcem kilku spółek notowanych na GPW jak i niepublicznych. Interesuję się sportem, literaturą i malarstwem.

Członek RN - Jakub Szymański

Absolwent  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu prawa finansowego. W czasie studiów odbył na roczne stypendium na uniwersytecie  Jean Moulin – Lyon 3 w Paryżu. Od 1994 jest aktywnym graczem na światowych rynkach finansowych, pozostaje również udziałowcem kilku spółek notowanych na GPW jak i niepublicznych. Interesuję się sportem, literaturą i malarstwem.