Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcje imienne

Andrzej Piecuch

 • Akcje – 591 600 23,54% 23,54%
 • Głosy – 1 183 200 31,79% 31,79%

Mirosław Szarawarski

 • Akcje – 348 199 13,85% 13,85%
 • Głosy – 696 398 18,71% 18,71%

Beata Surmańska

 • Akcje – 500 0,02% 0,02%
 • Głosy – 1 000 0,03% 0,03%

Ekoset DI spółka z o.o.

 • Akcje – 7 999 0,32% 0,32%
 • Głosy – 15 998 0,43% 0,43%

Wiesława Jerschina

 • Akcje – 259 602 10,33% 10,33%
 • Głosy – 519 204 13,95% 13,95%

Akcje na okaziciela

Notowane na GPW SA / NC

 • Akcje GPW SA / NC – 1 305 625 51,94% 51,94%
 • Głosy GPW SA/NC – 1 305 625 35,08% 35,08%