Dane finansowe

Rachunek Zysków i Strat

Porównanie kwartalnych wyników finansowych rok do roku

 I Q 2020 r w porównaniu do I Q 2021 r ( w PLN)

 • Przychody: 25 231 781,00 / 50 551 005,00
 • Zysk ze sprzedaży: 97 317,00 / 764 516,00
 • Koszty zakupu: 23 545 066,00 / 37 394 143,00
 • Koszty operacyjne: 251 344 63,00 / 49 786 488,00
 • Amortyzacja: 130 946,00 / 133 122,00
 • Przychody operacyjne: 87 282,00 / 40 160,00
 • Koszty operacyjne: 2 400,00 / 1  755,00
 • Przychody finansowe: 10 401,02 / 597,00
 • Koszty finansowe: 11 591,00 / 9 147,00
 • Zysk brutto: 181 008,00 / 794 372,00
 • Podatek: 29 001,00 /150 000,00
 • Zysk netto: 152 007,00 / 644 372,00
 • Wskaźnik rentowności netto: 0,60% / 1,27%

 II Q 2020 r w porównaniu do II Q 2021 r ( w PLN)

 • Przychody ze sprzedaży: 52 212 898,00 / 104 757 690,00
 • Zysk ze sprzedaży: 384 407,00 / 2 651 174,00
 • Koszty zakupu: 45 565 026,00 / 78 589 124,00
 • Koszty operacyjne: 51 828 491,00 / 102 106 515,00
 • Amortyzacja: 262 291,00 / 265 742,00
 • Przychody operacyjne: 199 507,00 / 76 086,00
 • Koszty operacyjne: 48 176,00 / 8 672,00
 • Przychody finansowe:  11 175,00 / 1 738,00
 • Koszty finansowe: 17 866,00 / 11 743,00
 • Zysk brutto:  529 047,00 / 2 708 583,00
 • Podatek: 100 518,00 / 515 000,00
 • Zysk netto: 428 529,00 / 2 193 583,00

 • Wskaźnik rentowności netto: 0,32% / 2,09%

III Q 2020 r w porównaniu do III Q 2021 r ( w PLN)

 • Przychody ze sprzedaży: 86 735 271,87 / 171 141 128,00
 • Zysk ze sprzedaży:  462 515,00 / 3 296 819,00
 • Koszty zakupu: 72 805 511,00 / 128 536 993,00
 • Koszty operacyjne: 86 272 756,00 / 167 844 309,00
 • Amortyzacja: 397 486,00 / 397 529,00
 • Przychody operacyjne: 303 076,00 / 1 912 628,00
 • Koszty operacyjne: 50 176,00 / 9 134,00
 • Przychody finansowe: 43 305,00 / 8 817,00
 • Koszty finansowe: 22 023,00 / 22 954,00
 • Zysk brutto: 736 698,00 / 5 186 177,00
 • Podatek: 139 000,00 / 652 874,00
 • Zysk netto: 597 698,00 / 4 533 303,00

 • Wskaźnik rentowności netto: 0,69% / 2,65%

IV Q 2020 r w porównaniu do IV Q 2021 r ( w PLN)

 • Przychody ze sprzedaży: 124 310 796,00 / 238 790 725,00
 • Zysk ze sprzedaży: 538 969,00 / 2 670 513,00
 • Koszty zakupu: 101 366 157,00 / 183 023 064,00
 • Koszty operacyjne: 123 771 827,00 / 236 120 212,00
 • Amortyzacja: 530 857,00 / 533 003,00
 • Przychody operacyjne: 436 453,19 / 2 224 374,00
 • Koszty operacyjne: 73 013,00 / 250 169,00
 • Przychody finansowe: 44 671,00 / 10 419,00
 • Koszty finansowe: 28 244,00 / 52 152,00
 • Zysk brutto: 918 836,00 / 4 602 985,00
 • Podatek: 175 000,00 / 542 067,00
 • Zysk netto: 743 836,00 / 4 060 918,00

 • Wskaźnik rentowności netto : 0,60% / 1,70%