Dane finansowe

Rachunek Zysków i Strat

Porównanie kwartalnych wyników finansowych rok do roku

I  Q 2023 I Q 2024
Przychody ze sprzedaży 74 252 260,00 zł 52 316 649,29 zł
Zysk ze sprzedaży  220 875,00 zł 134 102,48 zł
Koszty zakupu  64 322 373,00 zł 45 087 450,39 zł
Koszty operacyjne  9 709 012,00 zł 7 095 096,42 zł
Amortyzacja  122 067,00 zł 104 668,73 zł
Przychody  operacyjne  45 963,00 zł 105 878,93 zł
Koszty operacyjne  5 928,65 zł 10 126,87 zł
Przychody finansowe  1 812,00 zł 42 039,21 zł
Koszty finansowe  69 874,00 zł 58 638,41 zł
Zysk brutto  192 847,35 zł 213 255,34 zł
Podatek  38 429,00 zł 33 136,00 zł
Netto  154 418,35 zł 180 119,34 zł