Dane finansowe

Rachunek Zysków i Strat

Porównanie kwartalnych wyników finansowych rok do roku

I Q 2022 I  Q 2023
Przychody ze sprzedaży 77 278 741,00 zł 74 252 260,00 zł
Zysk ze sprzedaży 1 915 999,00 zł  220 875,00 zł
Koszty zakupu 63 980 163,00 zł  64 322 373,00 zł
Koszty operacyjne 11 382 579,00 zł  9 709 012,00 zł
Amortyzacja 135 271,00 zł  122 067,00 zł
Przychody  operacyjne 136 982,00 zł  45 963,00 zł
Koszty operacyjne 103 568,00 zł  5 928,65 zł
Przychody finansowe 9 552,00 zł  1 812,00 zł
Koszty finansowe 9 560,00 zł  69 874,00 zł
Zysk brutto 1 949 405,00 zł  192 847,35 zł
Podatek 370 387,00 zł  38 429,00 zł
Netto 1 579 018,00 zł  154 418,35 zł

 

II Q 2022 II Q 2023
Przychody ze sprzedaży 177 226 457,00 zł 136 258 136,00 zł
Zysk ze sprzedaży  2 264 123,00 zł  723 671,00 zł
Koszty zakupu  149 260 871,00 zł  115 884 055,00 zł
Koszty operacyjne  25 701 463,00 zł  19 650 410,00 zł
Amortyzacja  259 895,00 zł  244 134,00 zł
Przychody  operacyjne  372 869,00 zł  154 099,36 zł
Koszty operacyjne  307 281,00 zł  9 188,00 zł
Przychody finansowe  2 615,00 zł  60 088,00 zł
Koszty finansowe  51 513,00 zł  114 263,00 zł
Zysk brutto  2 280 813,00 zł  814 407,36 zł
Podatek  433 354,00 zł  99 634,00 zł
Netto  1 847 459,00 zł  714 773,36 zł
Przychody ze sprzedaży 268 357 647,00 zł
Zysk ze sprzedaży  3 180 150,00 zł
Koszty zakupu  227 859 421,00 zł
Koszty operacyjne  37 318 076,00 zł
Amortyzacja  381 449,00 zł
Przychody  operacyjne  401 696,00 zł
Koszty operacyjne  307 614,00 zł
Przychody finansowe  78 746,00 zł
Koszty finansowe  191 545,00 zł
Zysk brutto  3 161 433,00 zł
Podatek  601 365,00 zł
Netto  2 560 068,00 zł
Przychody ze sprzedaży 351 750 741,00 zł
Zysk ze sprzedaży  3 024 677,00 zł
Koszty zakupu  302 990 332,00 zł
Koszty operacyjne  45 735 732,00 zł
Amortyzacja  503 201,00 zł
Przychody  operacyjne  656 639,00 zł
Koszty operacyjne  324 079,00 zł
Przychody finansowe  92 834,00 zł
Koszty finansowe  294 585,00 zł
Zysk brutto  3 155 486,00 zł
Podatek  599 542,00 zł
Netto  2 555 944,00 zł