Ogłoszenia o Zgromadzeniu 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 03.08.2016
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 02.06.2016
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 15.06.2014 [pdf. 373KB]
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 19.06.2013 [pdf. 263KB] 
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 27.06.2012 [pdf, 1126KB]
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 21.12.2010 [pdf, 136KB]
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 29.06.2011 [pdf, 110KB]

 

Projekty Uchwał 

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. W DNIU 03.08.2016
Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zamieszcza korektę projektu uchwały. Korekta dotyczy projektu Uchwały NR 12 w sprawie podziału Zysku spółki za rok 2015.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. W DNIU 02.06.2016
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. W DNIU 25 CZERWCA 2014 ROKU [pdf, 310KB]
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. W DNIU 19 CZERWCA 2013 ROKU [pdf,225KB]
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2012 ROKU [pdf, 72KB]
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2011 ROKU [pdf, 160KB]
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2011 ROKU [pdf, 83KB]

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia 

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na dzień OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU na dzień 19 czerwca 2013 roku ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Ekopol Górnośląski Holding SA [pdf,2700KB]
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na dzień OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU na dzień 29 czerwca 2011 roku ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Ekopol Górnośląski Holding SA [pdf, 80KB]
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na dzień OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Ekopol Górnośląski Holding SA tj 20 grudnia 2010 roku [pdf, 66KB]

 

Formularze 

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. W DNIU 19 CZERWCA 2013 ROKU [pdf, 232KB]
Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2011 ROKU [pdf, 87KB]
Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2011 ROKU [pdf, 71KB]
Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki EKOPOL GÓRNOSLASKI HOLDING Spółka Akcyjna w Piekarach Slaskich w dniu 27 czerwca 2012 r. [pdf, 67KB]

 

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.