W okresie 23.02.2010 do 31.12.2014 r. usługi Autoryzowanego Doradcy na rzecz EKOPOLU GÓRNOŚLĄSKIEGO HOLDING S.A.świadczyła Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy. Na mocy § 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" spółka EGH nie korzysta z usług żadnej kancelarii w charakterze autoryzowanego doradcy.

"Na wniosek emitenta Organizator Alternatywnego Systemu może, po zapoznaniu się z opinią Autoryzowanego Doradcy, zwolnić emitenta z obowiązku współpracy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie współdziałania w wypełnianiu przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, przed upływem okresu 3 lat, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 roku od dnia pierwszego notowania, jeżeli przemawia za tym dotychczasowe prawidłowe wykonywanie przez emitenta obowiązków wynikających z Regulaminu ASO, w szczególności obowiązków informacyjnych."

Zakończenia współpracy z Autoryzowanym Doradcą dotyczy raport 29/2014 z dnia 2014-12-17

 

 

 

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.