Drukuj


    REGON

    KRS

    ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE

    ZUS - ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU

    US - ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU

    OPINIE BANKOWE

    KOD LEI EGH SA

    OCHRONA DANYCH ORAZ COOKIES


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN