Drukuj

2013-09-10 - Dane finansowe EGH SA do publicznej wiadomości

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości dane finansowe osiągnięte za miesiąc Sierpień 2013 roku

Informacja ta wskazuje na ważne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Zarządu Ekopolu Górnośląskiego Holding SA mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej, spółki .
Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA w miesiącu Sierpniu 2013 roku podpisała 9 umów handlowych nawiązując współpracę z nowymi odbiorcami ,opartą na technologii Mikrostacje pl. 
O faktach tych informowaliśmy w Raportach bieżących Akcjonariat NewConnect.
Zarząd spółki podaje do publicznej wiadomości że w okresie lipca i sierpnia 2013 roku osiągnięto wynik na sprzedaży w wartości 237 933 złote natomiast zysk z całokształtu działalności wyniósł 129 878 złotych ,uzyskując poprawę w stosunku do II kwartału 2013 o wartość 119 777 złotych.
Przyjęta długoterminowa strategia rozwoju oraz działania marketingowo-handlowe zaowocowały wzrostem przychodów oraz poprawą kondycji finansowej Spółki.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN