Drukuj

2013-08-28 - Zbiornik w Bytomiu wyposażony w mikrostacje.pl

Zbiornik w Bytomiu wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox.

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
informuje, iż w miejscowości Bytom ( woj. Śląskie) zgodnie z założeniami strategii rozwoju, na 48 miesięcy z możliwością przedłużenia, została zawarta umowa obsługi paliwowo-logistycznej zbiornika na olej napędowy zarządzanej technologią mikrostacje.pl.
Zgodnie z treścią umowy Ekopol Górnośląski Holding SA będzie dostarczał do zbiorników i sprzedawał Przedsiębiorcy olej napędowy a usługa zarządzania będzie generowała comiesięczną opłatę abonamentową.
Łączna przewidywalna wartość przychodu z zawartego kontraktu wynosić będzie ok 2,4 mln złotych netto.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN