Drukuj

2013-08-27 - Świętochłowice kolejny przedsiębiorca w sieci

Podłączenie przedsiębiorcy ze Świętochłowic do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding 
SA informuje, iż zgodnie z założeniami strategii rozwoju podłączył przedsiębiorcę z ze Świętochłowic do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl umożliwiając mu pobór oleju napędowego ze zbiorników zlokalizowanych na terenie innych przedsiębiorców w kraju za ich zgodą. 
Umowa z przedsiębiorcą została zawarta na czas nieokreślony.
Podłączenie do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl będzie umożliwiało Ekopolowi Górnośląskiemu Holding SA sprzedaż Przedsiębiorcy oleju napędowego oraz generowało comiesięczną opłatę abonamentową.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN