Drukuj

2013-08-22 - Podłączenie przedsiębiorcy z Częstochowy

Podłączenie przedsiębiorcy z Częstochowy do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA informuje, iż zgodnie z założeniami strategii rozwoju podłączył przedsiębiorcę z Częstochowy do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl umożliwiając mu pobór oleju napędowego ze zbiorników zlokalizowanych na terenie innych przedsiębiorców w kraju za ich zgodą. 
Umowa z przedsiębiorcą została zawarta na czas nieokreślony.
Podłączenie do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl będzie umożliwiało spółce Ekopol Górnośląski Holding SA sprzedaż Przedsiębiorcy oleju napędowego, oraz generowało comiesięczną opłatę abonamentową.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN