Drukuj

2013-07-31 - Raport EGH SA II kwartał

Opublikowaliśmy Raport za drugi kwartał 2013 roku. 

Zapraszamy do działu RAPORTY w RELACJE INWESTORSKIE 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN