Drukuj

2013-07-24 - Zakończenie części testowej nowej strony

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy I etap testowania nowej strony internetowej EGH SA i jesteśmy gotowi na podpięcie jej pod dotychczasową domenę naszej Spółki. Czekamy na sugestie i uwagi.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN