Drukuj

Akcjonariat
Akcjonariusz     Liczba AKCJI    
    % AKCJI    
     Liczba GŁÓSÓW    
    % GŁOSÓW     
      Data
Jerzy Jerschina   259 602 10,20 519 204 13,84 23-05-2018
Mirosław Szarawarski   348 199 13,68 696 398 18,56 23-05-2018
Andrzej Piecuch   591 600 23,25 1 183 200 31,53 23-05-2018
Ekoset DI spółka z o.o.   7 999 0,31 15 998 0,43 23-05-2018
Beata Surmańska   500 0,02 1 000 0,03 23-05-2018
Stefan Obszarski   81 500 3,20 81 500 2,17 23-05-2018
Bogdan Kumorek 31 083 1,22 31 083 0,83 23-05-2018
Remigiusz Woluszewski   21 634 0,85 21 634 0,58 23-05-2018
Robert Kucia   86 740 3,41 86 740 2,31 23-05-2018
Jakub Szymański   332 075 13,05 332 075 8,85 23-05-2018
Paweł Piecuch 1 848 0,07 1 848 0,05 23-05-2018
Dawid Sukacz   230 000 9,04 230 000 6,13 23-05-2018
Akcje notowane na NC   551 828 21,69 551 828 14,71 23-05-2018

Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN