Drukuj

Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba AKCJI % AKCJI l. GŁOSÓW % GŁOSÓW DATA
Jerzy Jerschina 259 602 10,01 519 204 13,65 20.02.2017
Mirosław Szarawarski 348 199 13,42 696 398 18,31 20.02.2017
Andrzej Piecuch 591 600 22,80 1 183 200 31,12 20.02.2017
Ekoset DI spółka z o.o. 7 999 0,31 15 998 0,42 20.02.2017
Beata Surmańska 500 0,02 1 000 0,03 20.02.2017
Stefan Obszarski 81 500 3,14 81 500 2,14 20.02.2017
Remigiusz Woluszewski 21 634
0,83 21 634 0,57 20.02.2017
Robert Kucia 86 740 3,34 86 740
2,28 20.02.2017
Jakub Szymański 332 075
12,80 332 075
8,73 20.02.2017
Dawid Sukocz 230 000 8,86 230 000 6,05 20.02.2017
Paweł Piecuch 1 848
0,07 1 848
0,05 20.02.2017
pozostałe notowane na NewConnect  632 835
24,39 632 835
16,64 20.02.2017
 

 

 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN