Drukuj


     

 

Spółka zadebiutowała na rynku akcji GPW NewConnect 27 sierpnia 2008 r. pozyskując w wyniku oferty prywatnej 1,78 mln zł brutto przy kosztach rzędu 190 tys. zł. Zgromadzony kapitał został przeznaczony na realizację celów strategicznych, takich jak: poszerzenie bazy produkcyjnej biopaliw, rozbudowa zaplecza logistycznego i dystrybucyjnego oraz zdynamizowanie eksportu. 

 

W projektach rozwojowych znaczący udział ma również dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W ramach Programu Operacyjnego — Innowacyjna Gospodarka Ekopol Górnośląski otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 300 tys. zł na wdrożenie systemu informatycznego B2B w zakresie dystrybucji paliw. Na rozwój tego systemu w województwie śląskim przyznano spółce kolejne 750 tys. zł. Dofinansowano również projekt rozbudowy i modernizacji zakładu przetwórstwa blach cienkich.

W roku 2012 Ekopol Górnośląski uznany został za jedną z dwudziestu pięciu najlepszych spółek giełdowych.

     
    Lidia Adamska z Zarządu Giełdy wręcza dyplom „Spółka notowana na NewConnect” Prezesowi Andrzejowi Piecuchowi  
     

                                                                                                                                                  


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN