Drukuj

2013-07-04 - Prezentacja Trimble Transport & Logistics

W czwartek w siedzibie EGH SA gościliśmy Country Managera firmy Trimble Transport & Logistics. Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z technologią proponowaną przez Trimble Transport & Logistics i prowadziliśmy rozmowy pod kątem wykorzystania technologii i ewentualnej współpracy.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN