Drukuj

2013-05-28 - Podjęcie rozmów z ARTgroup

Ekopol Górnosląski Holding SA gościł w swojej siedzibie przedstawiciela firmy ARTgroup. Jesteśmy w trakcie analizowania zaproponowanych przez agencję projektów. 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN