Drukuj

2012-06-28 - 21/2012

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27-06-2012

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczjnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27-06-2012. Walne Zgromadzenie nie odstąpilo od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad , oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia uchwał.

Podstawa prawna : par. 4 ust 2 pkt 7-9 Zał nr 3 Reg ASO 

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN