Drukuj

2012-08-08 - 23/2012

Przekazywanie informacji w ASO

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (załącznik nr 3 ) według stanu na dzień 20-06-2012r. informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect § 2 pkt. 2b. o sposobie dokonywania raportowania w zakresie istotnych zdarzeń gospodarczych.

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zadecydował iż do publicznej wiadomości będą przekazywane istotne, zawarte umowy gospodarcze, których wartość szacunkowa wyniesie co najmniej 20% wartości kapitałów własnych Ekopolu Górnośląskiego Holding SA.
Zarząd będzie również podejmował bieżące decyzje o publikacji wszelkich zdarzeń gospodarczych, których wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową spółki uzna za istotną.

Osoby reprezentujące spółkę:

źródło: http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=EGH&id=35231&id_tr=1


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN