Drukuj

2012-09-06 - 25/2012

Zbiornik w Częstochowie wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox


Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA informuje, iż w miejscowości Częstochowa zgodnie z założeniami strategii rozwoju zawarł umowę obsługi paliwowo-logistycznej mikrostacji paliw zarządzanej najnowszej generacji systemem IT, który został opisany na stronach:

1. http://www.mikrostacje.pl 
2. http://www.facebook.com/mikrostacje.

Łączna przewidywalna wartość przychodu z zawartego kontraktu wynosi 6,6 mln złotych netto.
Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez 48 miesięcy z możliwością jej przedłużenia.

Podstawa prawna: załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §3 ust. 2. pkt. 2.

Osoby reprezentujące spółkę:

źródło: http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=EGH&id=36643&id_tr=1


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN