Drukuj

Dotacje

  

 

 
  10-07-2014 Zapytanie ofertowe nr 11 do Projektu: " Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową z dnia 30.12.2013 r. Nr UDA-POIG.08.02.00-24-174/13-00.
 10-07-2014

Zapytanie ofertowe nr 10 do Projektu: " Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową z dnia 30.12.2013 r. Nr UDA-POIG.08.02.00-24-174/13-00.

 07-04-2014

Zapytanie ofertowe nr 6 do Projektu: " Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową z dnia 30.12.2013 r. Nr UDA-POIG.08.02.00-24-174/13-00.

  14-01-2014

Zapytanie ofertowe nr 5 do Projektu: " Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową z dnia 30.12.2013 r. Nr UDA-POIG.08.02.00-24-174/13-00.

  14-01-2014 Zapytanie ofertowe nr 4 do Projektu: " Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową z dnia 30.12.2013 r. Nr UDA-POIG.08.02.00-24-174/13-00.
  14-01-2014 Zapytanie ofertowe nr 3 do Projektu: " Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową z dnia 30.12.2013 r. Nr UDA-POIG.08.02.00-24-174/13-00.
  14-01-2014 Zapytanie ofertowe nr 2 do Projektu: " Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową z dnia 30.12.2013 r. Nr UDA-POIG.08.02.00-24-174/13-00.
 14-01-2014 Zapytanie ofertowe nr 1 do Projektu: " Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową z dnia 30.12.2013 r. Nr UDA-POIG.08.02.00-24-174/13-00.
01-01-2014   Podpisanie umowy o dofinansowanie  ze środków unijnych.
 17-05-2012  

Zakończenie realizacji projektu modernizacji Zakładu przetwórstwa blach cienkich

21-02-2012 Otrzymaliśmy dotację na modernizację zakładu przetwórstwa blach cienkich.
31-10-2011 Ekopol Górnośląski Holding SA wdrożył innowacyjny system dystrybucji paliw w woj. śląskim.
 23-12-2010   Informujemy, że w związku z przedłużającymi się konsultacjami wydłużamy termin składania ofert na wykonanie, montaż i uruchomienie: Maszyny do cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych z kręgów. do dnia 31.01.2011 r.
 30-11-2010   Oferta na wykonanie, montaż i uruchomienie: Maszyny do cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych z kręgów.
 19-10-2010   Ekopol Górnośląski Holding SA podpisał umowę o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja zakładu przetwórstwa blach cienkich w zakresie technologii cięcia poprzecznego wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych".
 01-07-2010   Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji paliw w woj. śląskim przez Ekopol Górnośląski Holding S.A.
 01-12-2009  
Ekopol Górnośląski Holding SA w trakcie realizacji projektu.
 21-11-2009   Zapytanie ofertowe - cysterna
 21-11-2009    Zapytanie ofertowe - paliwo
 21-11-2009    Zapytanie ofertowe - podwozie
 07-07-2008    Realizacja Projektu - Innowacyjna Gospodarka
   

 

 

   

Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN