Drukuj

2012-12-28 - 29/2012

Terminy Raportów Okresowych w roku 2013

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku.

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA podaje do wiadomości harmonogram prezentacji raportów okresowych, które publikowane będą w 2013 roku.

Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach.

Rodzaj raportu: Termin publikacji
Raport za IV kwartał 2012 roku 28-02-2013r.
Raport roczny za rok 2012 29-05-2013r.
Raport za I kwartał 2013 roku 30-04-2013r.
Raport za II kwartał 2013 roku 31-07-2013r.
Raport za III kwartał 2013 roku 30-10-2013r.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznik nr 1 do uchwały nr 733/2009 Zarządu GPW z 18 grudnia 2009 roku. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

źródło: http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=EGH&id=41260&id_tr=1


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN