Drukuj

2013-02-14 - 1/2013

Sprostowanie Terminu publikacji Raportu za IV Kwartał 2012

Ekopol Górnośląski Holding SA informuje o prawidłowym terminie ogłoszenia Raportu za IV Kwartał 2012 roku . Błędny termin 28-02-2013 podany do wiadomości dnia 28-12-2012 korygujemy i informujemy że prawidłowa data przekazania Raportu za IV Kwartał to 14-02-2013. 
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznik nr 1 do uchwały nr 733/2009 Zarządu GPW z 18 grudnia 2009 roku. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

źródło: http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=EGH&id=43461&id_tr=1


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN