Drukuj

2013-05-24 - 4/2013

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA ogłasza zwołanie ZWZA

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich zwołuje na dzień 19 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki , Piekary Śląskie ul. Graniczna 7 ( adres GPS: N 50o21`53.42" E 18o56`59.13" )
W załączniku treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Załączniki:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN