Drukuj

2013-06-20 - 6/2013

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. W DNIU 19 CZERWCA 2013 ROKU

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
w dniu 19 czerwca 2013 roku, informując że na zgromadzeniu rozpatrzono wszystkie punkty porządku obrad i nie wniesiono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 5 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Załączniki:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN