Drukuj

2013-04-30 - Publikacja Raportu

Raport za I kwartał 2013 Ekopolu Górnośląskiego Holding SA

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zamieścił na NewConnect Raport za I kwartał 2013 roku.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN