Drukuj


Statut spółki [pdf, 78KB]

Regulamin Rady Nadzorczej [pdf, 64KB]

Regulamin Walnego Zgromadzenia [pdf, 76KB]

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN