Drukuj


Paliwo dostarczane na bazy paliwowe pochodzi tylko i wyłącznie z największych rafinerii na świecie.

Każdy skład kolejowy przed wjazdem na terminal jest szczegółowo poddawany analizie w laboratorium, a przyjęcie paliwa następuje tylko w momencie spełnienia najwyższych norm jakościowych.

 Ekopol Górnośląski Holding SA gwarantuje dostarczenie paliwa z bazy paliwowej do odbiorcy najnowocześniejszym sprzętem technicznym, a każdy ładunek podczas transportu jest dodatkowo ubezpieczony. Dodatkowo nad bezpiecznym i szybkim transportem czuwa nasz system monitorujący cysterny od załadunku do rozładunku paliwa u klienta. 

Podczas rozładunku paliwa u klienta zostaje pobrana próbkę dostarczonego paliwa do 5 l. zbiorniczka, który plombujemy i w razie wątpliwości co do jakości, badamy w autoryzowanym laboratorium. Każdorazowy odbiór paliw dokumentowany jest atestem i listem przewozowym, na którym znajduje się data i godzina odbioru paliwa.

Powyższy proces gwarantuje klientowi otrzymanie paliwa spełniającego najwyższe światowe normy jakościowe.

 

 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN