Drukuj

Gwarancja prawna

Ekopol Górnośląski Holding SA aby dodatkowo zagwarantować swoim klientom bezpieczeństwo prawne oraz zapewnić iż oferowane paliwa pochodzą ze 100% legalnych i opodatkowanych źródeł, utrzymuje dobrowolną kaucję gwarancyjną w wysokości 1 000 000 zł zabezpieczającą kupującego przed solidarną odpowiedzialnością za podatek VAT.

Wpis do "białej listy" można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów wpisując w odpowiednie okno numer NIP Ekopolu Górnośląkiego (6270012803)

Formularz przeszukiwania wykazu firm które wpłaciły kaucję gwarancyjną można znaleźć pod tym adresem:

MINISTERSTWO FINANSÓW - KAUCJA GWARANCYJNA


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN