Drukuj


Urządzenie BlackBOX wykorzystując najnowocześniejsze systemy transferu danych GSM, przesyła dane przez serwery Ekopolu Górnośląskiego do panelu klienta w czasie rzeczywistym, to znaczy że wiesz gdzie dokładnie w danej chwili znajduje się interesujący Cię pojazd i co się z nim dzieje. Nawet gdy sygnał GPS i GSM zostanie zablokowany, urządzenie gromadzi dane we własnej pamięci aby utrzymać ciągłość informacji podawanych na portalu klienta i wysłać je gdy tylko ponownie nawiąże połączenie.

Wszystkie informacje jakie przekazuje system dostępne są po zalogowaniu na portal klienta pod adresem paliwa.eg.com.pl

 

 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN