Drukuj

2021-11-24 - Rekordowy wzrost akcji po zakończeniu sesji giełdy New Connect w dniu 23.11.2021

EGH SA pragnie poinformować o osiągnięciu rekordowo wysokiego wzrostu kursu na Giełdzie New Connect. Sesja w dniu 23.11.2021 zakończyła się wzrostem o 20.54 punkta procentowego.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN