Drukuj

2021-02-05 - Wywiad LIVE z Prezesem EGH SA

Już dzisiaj o godz. 12:45 zapraszamy Państwa na wywiad z Prezesem EGH SA, Panem Andrzejem Piecuchem na Biznes24.

https://www.biznes24.pl/


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN