Drukuj

2020-05-14 - 16/2020

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. dalej: "Spółka", w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 03-01-2020 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 i wyznaczył nowy termin na dzień 28.05.2020 roku.

Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych w 2020 r. nie ulegają zmianie.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN