Drukuj

2020-05-18 - Otrzymanie Subwencji Z Polskiego Funduszu Rozwoju

W dniu 11.05.2020 roku spółka prawidłowo złożyła wniosek o subwencję z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju SA Warszawa ul. Krucza 50 _ PFR _ jako elementu programu tarczy antykryzysowej.
13.05.2020 z Polskiego Funduszu Rozwoju SA uzyskaliśmy pozytywną decyzję w sprawie umowy subwencji na kwotę 3 500 000,00 złotych.
13.05.2020 roku kwota subwencji wpłynęła na konto spółki.
Zarząd informuje że celem programu Tarcza Finansowa jest między innymi udostępnienie beneficjentom finansowania na warunkach preferencyjnych, w istotnej części bezzwrotnego, dla zapewnienia im płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19 oraz stabilizacja finansowa beneficjentów celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli.
Program zakłada, że udzielona subwencja finansowa jest zwrotna, przy czym do 75% będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie. Powyższe warunki obejmują kontynuowanie działalności, utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia oraz poziom wygenerowanego wyniku na sprzedaży. Pomiar wskaźników referencyjnych będzie dokonany po 12 miesiącach od daty udzielenia subwencji.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN