Drukuj

2020-05-05 - 14/2020

Ekopol Górnośląski Holding SA przekazuje do publicznej wiadomości Raport jednostkowy za I Q 2020 roku

Raport PDF


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN