Drukuj

2020-04-03 - 13/2020

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _"Emitent"_ informuje, że w dniu 03- 04- 2020 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Jakuba Szymańskiego- Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie PDF


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN