Drukuj

2019-01-09 - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku ,przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie się odbywało w następujących terminach .
Kwartalne:
1. Raport za IV Q 2018 04-02-2019
2. Raport za I Q 2019 06-05-2019
3. Raport za II Q 2019 07-08-2019
4. Raport za III Q 2019 06-11-2019
Raport Roczny za 2018 15-05-2019
Zarząd informuje że ewentualne zmiany dat publikacji raportów będą przekazywane w formie raportu bieżącego


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN