Drukuj

2017-11-17 - 49/2017

Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich informuje że na podstawie zawiadomienia otrzymanego dna 17-11-2017 powziął informację o transakcjach że w dniach od
08-11-2017 do 14-11-2017 pan Mirosław Szarawarski nabył 7477 sztuk akcji EGH SA notowanych na parkiecie giełdy Newconnect po średniej cenie 1,98 za jedną akcję.
Nabycia dokonał Wice-prezes Zarządu spółki EGH SA


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN