Drukuj

2017-11-17 - 48/2017

Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich informuje że na podstawie zawiadomienia otrzymanego dna 17-11-2017 powziął informację o transakcjach że w dniu 09-11-
2017 pan Andrzej Piecuch nabył 1129 sztuk akcji EGH SA notowanych na parkiecie giełdy Newconnect po średniej cenie 1,97 za jedną akcję.
Nabycia dokonał Prezes Zarządu spółki EGH SA


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN