Drukuj

2017-10-27 - 47/2017

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich , przekazuje do publikacji raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Raport PDF


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN