Drukuj

2017-09-19 - 46/2017

Ekopol Górnośląski Holding SA informuje, że po prezentacji w Ministerstwie Finansów swojej autorskiej technologii do monitorowania towarów, których przewóz objęty jest systemem monitorowania drogowego przewozu uzgodniono, że rozmowy będą kontynuowane.
Następne spotkanie zaplanowano na 20 września w siedzibie Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN