Drukuj

2017-09-08 - 44/2017

Ministerstwo Finansów zainteresowało się autorską technologią spółki Ekopol Górnośląski Holding SA, służącą do monitorowania dostaw paliw . Z grafami tej technologii można się zapoznać na stronie sent.eg.com.pl Na zaproszenie MF spółka zaprezentuje technologię w siedzibie ministerstwa przy ulicy Świętokrzyskiej 12 w dniu 13-09-2017


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN