Drukuj

2017-09-08 - 43/2017

Ministerstwo Finansów zainteresowało się autorską technologią spółki Ekopol Górnośląski Holding SA służącą do monitorowania dostaw paliw z grafami z którą można zapoznać się na stronie sent.eg.com.pl. Na zaproszenie MF spółka zaprezentuje technologię w siedzibie ministerstwa przy ul. Świętokrzyskiej 12 w dniu 13.09.2017 roku.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN