Drukuj

2017-09-15 - Prezentacja w Ministerstwie Finansów

Ekopol Górnośląski Holding SA w dniu 13.09.2017 roku zaprezentował w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 swoją autorską technologią do monitorowania towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu. Strony uzgodniły dalsze rozmowy w tym zakresie.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN