Drukuj

2017-09-04 - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA realizując uchwałę nr 5 NWZA z 03-08-2016 r informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 28.08.2017 do 31.08.2017 r. Spółka nabyła łącznie 117 sztuki akcji własnych po średniej cenie wynoszącej 2,37zł . Nabyte akcje stanowią 0,005 % łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 0,003 % głosów na WZA Spółki.
Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 80 890 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 3,118 % łącznej ilości akcji, dających prawo do 2,127 % głosów na WZA Spółki.
Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 81 007 sztuk akcji stanowiących 3,122% łącznej ilości akcji dających prawo do 2,130 % głosów na WZA Spółki.
Jednocześnie Zarząd załącza szczegółowy raport z danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 28.08.2017 do 31.08.2017 roku.


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN