Drukuj


Olej napędowy EKOPOL PREMUM to uszlachetniony olej napędowy powodujący :

Ekopol Premium zabezpiecza elementy układu wtryskowego przed gromadzeniem się osadów powstających na końcówkach wtryskowych oraz zabezpiecza przed korozją elementy silnika będące w kontakcie z paliwem.

 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN