Drukuj

2017-08-28 - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA realizując uchwałę nr 5 NWZA z 03-08-2016 r informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 21.08.2017 do 25.08.2017 r. Spółka nabyła łącznie 265 sztuki akcji własnych po średniej cenie wynoszącej 2,32zł . Nabyte akcje stanowią 0,01 % łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 0,007 % głosów na WZA Spółki.
Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 80 625 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 3,107 % łącznej ilości akcji, dających prawo do 2,120 % głosów na WZA Spółki.
Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 80 890 sztuk akcji stanowiących 3,118% łącznej ilości akcji dających prawo do 2,127 % głosów na WZA Spółki.
Jednocześnie Zarząd załącza szczegółowy raport z danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 21.08.2017 do 25.08.2017 roku.

Szczegolowy_raport_transakcji_nr_49_za_okres_od_2017-08-21_do_2017-08-25.pdf

 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN