Drukuj

2017-08-07 - 38/2017

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA realizując uchwałę nr 5 NWZA z 03-08-2016 r informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 31.07.2017 do 04.08.2017 r. Spółka nabyła łącznie 3570 sztuki akcji własnych po średniej cenie wynoszącej 2,25zł . Nabyte akcje stanowią 3,107 % łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 2,120 % głosów na WZA Spółki.
Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 77 055 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 2,970 % łącznej ilości akcji, dających prawo do 2,026 % głosów na WZA Spółki.
Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 80 625 sztuk akcji stanowiących 3,107% łącznej ilości akcji dających prawo do 2,120 % głosów na WZA Spółki.
Jednocześnie Zarząd załącza szczegółowy raport z danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 31.07.2017 do 04.08.2017 roku.

szczegolowy_raport_transakcji_nr_46_za_okres_31-07-2017_do_04-08-2017.pdf


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN