Drukuj

2017-07-03 - 34/2017

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA realizując uchwałę nr 5 NWZA z 03-08-2016 r informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 26.06.2017 do 30.06.2017 r. Spółka nabyła łącznie 769 sztuki akcji własnych po średniej cenie wynoszącej 2,71 zł . Nabyte akcje stanowią 0,030 % łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 0,020 % głosów na WZA Spółki.
Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 61 643 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 2,376 % łącznej ilości akcji, dających prawo do 1,621 % głosów na WZA Spółki.
Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 62 412 sztuk akcji stanowiących 2,406 % łącznej ilości akcji dających prawo do 1,641 % głosów na WZA Spółki.
Jednocześnie Zarząd załącza szczegółowy raport z danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 26.06.2017 do 30.06.2017 roku.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN