Drukuj


Benzyna silnikowa bezołowiowa SUPER PLUS o liczbie oktanowej badawczej 98 jest najwyżej oktanową benzyną do silników samochodowych dostępną w dystrybucji na świecie. Jest nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych.

SUPER PLUS 98 zapewnia prawidłowe osiągi, równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę paliwową.

Została wzbogacona o pakiet dodatków uszlachetniających gwarantujących m.in. utrzymanie czystości układu odlotowego silnika. Jest przeznaczona do zasilania silników samochodowych wyposażonych w katalizatory. Nie zawiera czteroetylku ołowiu, fosforu i barwników, a dzięki niskiej zawartości siarki (0,01%) chroni skuteczność i trwałość katalizatora.

 

 

  Właściwości

 

Właściwości Jedn. miary Benzyna bezołowiowa 98
Wg Rozp. Min. Gosp. z 9.12.2008
Liczba oktanowa badawcza   min. 98,0
Liczba oktanowa motorowa   min. 88,0
Gęstość w temp. 15 °C kg/m 3 720 - 775
Zawartość siarki

mg/kg

nie więcej niż 10
Zawartość benzenu %( V/V ) nie więcej niż 1,0
 Zawartość węglowodorów aromatycznych %( V/V ) nie więcej niż 35,0
 Łączna zawartość tlenu %(m/m) nie więcej niż 2,7

 

 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN